Zalfata Mouhalidé Combo

9 septembre 2018 Non Par chamanga

Zalfata hazalwa mwezi 6 wa jwê mwaha 1983 homdjini Chouani-Hambou-Ngazidja.
Hahundru istishihada ya Master 2 harumwa zeîlmu za lugha harumwa eIniversite ya Larinyo. Apvaha nge mkalimani harumwa eMahakama mahuu yah’omdji wa Saint-Denis, iho Larinyo, na utowa hale harumwa mahafali za mɓali na mɓali.

 

Matrangazo

Kaulu mshindji, komedit, 2014