Ibrahim Ali Foumdjimba

15 septembre 2018 Non Par chamanga

Ibrahim ali Foumdjimba hazalihana etarehi 15/09/1974 harimwa entsi ya Komori homdjini Ɓatsa Itsandra. Ɓaâda y’emisomo ya ntsini, hasafiri mwaha 1991 hwendelea Kenya, harudi henɗelea n’emasomo ya ki­Araɓu harimwa entsi ya Misri, harimwa eAzhar Sharif randzi 1993 hata 2003. Halawana na shahada ya « maîtrise », harimwa omva wah’elugha ya kiAraɓu.

Hafanya hazi ya utrangazadji h’elugha ya kiAraɓu ORTC 2006-2008, harudi harumishiha mwandzishi haɓari harumwa legazeti Albalad randzi mwaha 2008 hata 2011. Apvaha harenɗeha fundi mlikoli.

Matrangazo

Djoha n’empundra, komedit, 2014